Pagina oficială a formaţiei camerale TRIO MOZAIC, Bucureşti – România

www.triomozaic.ro
 
CURRICULUM
OANA VIŞENESCU

Studii

• Liceul de artă ‘’George Enescu’’– Bucureşti, absolvit în anul 1988, la clasa de vioară a doamnei profesoare Elisabeta Tomescu – Ciomu
• Universitatea de Muzică Bucureşti, absolvită în anul 1994 la clasa de vioară a prof. univ. Daniel Podlovschi
• Universitatea de Muzică Bucureşti, Studii aprofundate, cu specializarea muzică de cameră la clasa prof. univ. dr. Şerban–Dimitrie Soreanu
• Conservatorul din Neuchâtel (Elveţia) – vioară, cu violonista Denitsa Kazakova între anii 2000 – 2002

Mergi sus

Participări la cursuri internaţionale de perfecţionare

• Vioară
– 1992 –Semmering (Austria) – cu violonista Nora Gumlikova
– 1993 –Braşov – cu violonistul Şerban Lupu
– 1993 –Gubbio (Italia) – cu violonistul Şerban Lupu
• Muzică de cameră
– 1993, 1994, 1995 – Bucureşti – muzică de cameră cu violoncelistul Wolfgang Laufer membru al cvartetului Fine Arts (S.U.A.)
• Violă
– 2001 – 2002 – Neuchâtel (Elveţia) – violă, cu violistul Jan Dobrzlewsky
• Orchestră
1993, 1994 – Lanciano (Italia) – curs de orchestră

Mergi sus

Premii Naţionale şi Internaţionale

• 1987 – Concursul de tehnică din liceu – Premiul al III– lea
• 1988 – Concursul de muzică românească – Premiul al III – lea
• 1990 – Concursul internaţional ‘’ Isola di Capri’’ (Italia) – Premiul al II–lea, vioară
• 1990 – Concursul internaţional ‘’ Isola di Capri’’ (Italia) – Premiul al II–lea, muzică de cameră
• 1992 – Concursul ‘’ Mihail Jora’’ – Universitatea de Muzică Bucureşti – Premiul al II–lea, secţia cvartet de coarde
• 1993 – Concursul internaţional ‘’Citta di Stresa’’ (Italia) – Premiul I, vioară
• 1993 – Concursul internaţional ‘’Citta di Stresa’’ (Italia) – Premiul I, cvartet de coarde
• 1993 – Concursul ‘’ Mihail Jora’’ – Universitatea de Muzică Bucureşti – Premiul al III– lea, cvartet de coarde

Mergi sus

Apariţii Scenice

• 1988 – apriIie – Recital cameral (duo) la Universitatea de Muzică "George Enescu" din Iaşi
• 1989 – februarie – Concert cu orchestra medicilor la Ateneul Român, J.S.Bach – Dublu concert pentru doua viori şi orchestră de coarde în re minor. Dirijor: ErmiI Nichifor
• 1991 – ianuarie – Recital cameral (duo) pentru Televiziunea Română,
• 1992 – mai – Recital cameral (duo) la Universitatea de Muzică Bucureşti,
• 1992 – noiembrie – Recital cameral (duo) la Filarmonica "Mihail Jora" din Bacău,
• 1992 – decembrie – Recital cameral (cvartet de coarde) la Biblioteca Judeţeană "Panait Cerna" din Tulcea,
• 1993 – ianuarie/1994 – februarie – Recital cameral (cvartet de coarde) în studioul "Alferd Alessandrescu al Radiodifuziunii Romane, în cadrul emisiunii "Muzicieni de azi…muzicieni de mâine..."
• 1994 – iunie – Recital de vioară la Universitatea de Muzică Bucureşti,
• 1994 – iunie – Recital de vioară la Institutul Italian de Cultură Bucureşti.
• 1994 – septembrie – Recital cameral în cadrul concursului pentru ocuparea postului de preparator universitar.
• 1995 – februarie – Recital cameral Schubert (duo) la Muzeul Naţional de Artă Bucureşti,
• 1995 – mai – Concert cu orchestra"Sinfonia" la PalatuI ParlamentuIui Bucureşti: J.S.Bach – Dublu concert pentru două viori şi orchestră de coarde în re minor. Dirijor: Florin Totan.
• 1995 – iunie – Concert cu orchestra simfonica din Satu Mare " la ’’Gala tinerilor concertişti": E. Chausson – Poemul pentru vioară şi orchestră, Dirijor: Radu Postavaru
• 1995 – septembrie – Recital cameral cu trio "Mozaic" (vioară, clarinet, pian) în cadrul Festivalului Internaţional de muzică de cameră de la Baia Mare.
• 1995 – octombrie – Recital cameral cu trio "Mozaic" Ia Biblioteca judeţeană ‘’Panait Cerna’’ din Tulcea
• 1996 – aprilie – Recital cameral (două viori şi pian) la Universitatea de Muzică Bucureşti, Recital cameral (duo) la Biblioteca judeţeană ‘’Panait Cerna’’ din Tulcea.

Mergi sus

• 1996 – mai – Concert cu orchestra filarmonicii din Bacău la "Gala tinerilor concertişti": E. Chausson – Poemul pentru vioară şi orchestră. Dirijor: Cristian Petrescu .
• 1996 – iuIie – Recital de muzică românească cu trio "Mozaic" la "Vacanţele – muzicale" de la Piatra Neamţ,
• 1996 – octombrie – Recital cameral cu trio "Mozaic" la Muzeul ‘’ Nottara " Bucureşti
• 1996 – noiembrie – Recital cameral in cadrul Sesiunii Stiintifice a catedrei de Muzică de cameră– Universitatea de Muzică Bucureşti.
• 1996 – decembrie – Recital cameral cu trio "Mozaic" la Ateneul Român Bucureşti
• 1997 – ianuarie – Recital cameral (duo) F. Schubert la Universitatea de Muzică Bucureşti.
• 1997 – februarie – Recital cameral cu trio "Mozaic" la Anvers (Belgia) – Gala finaliştilor concursului international de muzică de cameră din sec. al XX–lea .
• 1997 – mai – Minirecital cameral (duo) în cadrul Simpozionului cu tema "Centenar J.Brahms", organizat de catedra de Pian general, la Academia de Muzică Bucureşti.
• 1997 – iunie – Recital cameral Brahms (cvintet) la sala ‘Auditorium ‘ Bucureşti .
• 1997 – decembrie – Recital cameral Schubert – Brahms la – Universitatea de Muzică Bucureşti.
• 1998 – ianuarie – Recital cameral (trio şi cvintet) în cadrul concursului pentru ocuparea postului de asistent universitar.
• 1998 – februarie – Recital cameral cu trio ‘ Mozaic ‘ la sala ‘Auditorium ‘ – Bucureşti,
• 1998 – martie – Recital cameral cu trio ‘ Mozaic ‘ la Opera Română din Iaşi.
• 1998 – noiembrie – Recital cameral la zilele ‘ Eugene Ionesco ‘ – Slatina
• 1999 – martie – Recital cameral cu trio ‘Mozaic ‘ la sala ‘Auditorium ‘ Bucureşti.
• 1999 – aprilie – Recital cameral cu trio ‘ Mozaic ‘ în sala ‘G.Enescu ‘ – Universitatea de Muzică Bucureşti.
• 1999 – iulie – Recital cameral (Cvintet) la Institutul ‘Goethe ‘ Bucureşti.

Mergi sus

• 1999 – septembrie – Recital cameral cu trio ‘ Mozaic ‘ la casa ‘G.Enescu ‘ din Sinaia (vila Luminiş).
• 1999 – decembrie – Recital cameral cu trio ‘ Mozaic ‘ la Institul ‘Goethe’ Bucureşti.
• 2000 – martie – Recital cameral cu trio ‘ Mozaic ‘ în studioul ‘ Alfred Alessandrescu ‘ al Radiodifuziunii Române .
• 2000 – mai – Recital cameral (duo şi trio) în sala ‘G. Enescu’ Universitatea de Muzică Bucureşti.
• 2000 – iunie – Recital de vioară la Conservatorul din Biel (Elveţia).
• 2000 – august – Recital de vioară la Conservatorul din Neuchâtel (Elveţia).
• 2001 – ianuarie – Concert cu ansamblul cameral de muzică contemporană ‘ Ludus ‘, condus de compozitorul Jean – Luc Darbellay – Berna (Elveţia), Recital cameral (duo) la Conservatorul din Neuchâtel (Elveţia).
• 2001 – martie – 2 concerte cu Orchestra Conservatorului din Neuchâtel : A. Vivaldi – Concertul nr.3 pentru vioară şi orchestră în Fa major ‘ Toamna ’ la Chaux – de Fonds şi Neuchâtel.
• 2001 – aprilie – examen public de muzică de cameră la Conservatorul din Neuchâtel.
• 2001 – mai – Recital de vioară la Conservatorul din Neuchâtel.
• 2001 – iunie – Examen (public) de vioară la Conservatorul din Neuchâtel.
• 2001 – noiembrie – apariţie publică în audiţia clasei de vioară a d–nei. profesor Denitsa Kazakova.
• 2002 – ianuarie – recital de vioară la Conservatorul din Neuchâtel, recital cameral (cvintet) în cadrul audiţiei de clasă a profesor Gerardo Vila, la Cons. din Neuchâtel (am interpretat ştima de violă).
• 2002 – martie – examen (public) de vioară – Concertul nr. 2 pentru vioară şi orchestră în sol minor de S. Prokofiev – ‘ Temple du Bas ‘ – Neuchâtel.
• 2002 – aprilie – recital cameral (cvintet) la Conservatorul din Neuchâtel , recital cameral (cvintet) ‘ Chapelle de la Maladiere ‘ – Neuchâtel.
• 2002 – mai – examen de violă la Conservatorul din Neuchâtel.
• 2002 – iunie – examen final de vioară , cu public, la Conservatorul din Neuchâtel, Recital cameral (cvintet) în cadrul Festivalului’ Fêtes de la Musique ‘ – Neuchâtel, Recital cameral (cvintet) în cadrul Expoziţiei Internaţionale 2002 – Murten (Elveţia).

Mergi sus

• 2002 – iulie – recital cameral (cvintet) în cadrul concertului de închidere a anului universitar 2001/2002– ‘’Temple du Bas ‘’– Neuchâtel.
• 2002 – decembrie – Concert cu ansamblul ‘’Pro Contemporania’’ în Aula Palatului Cantacuzino,
• 2003 – aprilie – Recital de cvartet (‘’Arioso’’) în studioul ‘ Alfred Alessandrescu ‘ al Radiofuziunii Române.
• 2003 – august – recital cameral cu cvartetul ‘’Arioso’’ la Valberg (Franţa) , în cadrul festivalului de Muzică Mercantour.
• 2004, 10 februarie – Recital cameral cu trio ‘’Mozaic’’ la Muzeul ‘’Neuhaus’’ din Biel (Bienne) – Elveţia
• 2004, 11 februarie – Recital cameral cu trio ‘’Mozaic’’ la sala ‘’Podium’’ din Berna – Elveţia
• 2004, 12 februarie – Recital cameral cu trio ‘’Mozaic’’ la sala de concerte din Kehrsatz – Elveţia
• 2004, 13 februarie – Recital cameral cu trio ‘’Mozaic’’ la sala Festivă din Kerzers – Elveţia
• 2004, 24 februarie – Recital cu trio ‘’Mozaic’’ în sala Studio a Ateneului Român
• 2004, 26 martie – Recital cu trio ‘’Mozaic’’ în sala George Enescu a Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti
• 2004 martie – Premiul pentru întrega activitate în cadrul formaţiei de muzică contemporană ‘’Pro–Contemporania’’, acordat de revista Actualitatea Muzicală
• 2004, 25 iunie – Recital cu trio ‘’Mozaic’’ în sala ‘’Chopin’’ a Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti
• 2004, 15 octombrie – Recital cu trio ‘’Mozaic’’ la Filarmonica ‘’Moldova’’ Iaşi
• 2004, 9 decembrie – Recital cu cvartetul ‘’ Arioso’’ în Studioul de concerte’’ Mihail Jora’’ al Societăţii Române de Radiodifuziune
• 2004, 13 decembrie – Recital cu cvrtetul ‘’Arioso’’ la centrul cultural ‘’Ionel Perlea’’ din Slobozia
• 2005, 19 aprilie – Invitată în cadrul concertului Johann Sebastian Bach la sala Studio a Ateneului Român • 2005, 24 mai – Recital cameral cu cvartetul ‘’Arioso’’ la Ateneul Român
• 2005, 18 iunie – Recital cameral cu trio ‘’Mozaic’’ la Ateneul Român– zece ani de activitate
• 2005, 19 decembrie – Concert cu ansamblul ‘’Devotio Moderna’’ în cadrul zilelor S.N.R.– S.I.M.C. la Societatea Română de Radiodifuziune
• 2006, 1 martie – Recital cameral trio ‘’Mozaic’’ în cadrul concertului aniversar Felicia Donceanu la Ateneul Român
• 2006, 21 mai – Interpretarea trio–ului ‘’Contraste’’ de Béla Bartók cu trio ‘’Mozaic’’ în concertul ‘’Bartok – Enescu’’ la Ateneul Român
• 2006, 31 mai – Concert de muzică contemporană cu ansamblul ‘’Profil – Simfonietta’’ în cadrul Festivalului de Muzică Nouă, la Ateneul Român
• 2006, 2–3 iulie – Înregistrări cu trio Mozaic pentru un disc compact
• 2006, 25 octombrie – Recital cameral cu trio ‘’Mozaic’’ la Palatul ‘’Şuţu’’ din Bucureşti
• 2006, 29 octombrie – Concert de muzică contemporană cu ansamblul ‘’Profil – Simfonietta’’ în cadrul Festivalului Profil
• 2006, 6 decembrie – Concert cameral al trio–ului ‘’Mozaic’’ dedicat compozitorului W. A. Mozart la sala Studio a Ateneului Român
• 2006, 13 decembrie – Concert de muzică contemporană cu ansamblul ‘’Devotio Moderna’’ în cadrul Festivalului S.I.M.C., în Aula Palatului Cantacuzino a Muzeului ‘’George Enescu’’ Bucureşti
• 2007, 14 Ianuarie – Recital cameral W. A. Mozart la Ateneul Român
• 2007, 7 februarie – Recital cameral trio Mozaic la Ateneul Român

Mergi sus

• 2007, 27 martie – Concert de muzică românească în cadrul ansamblului Devotio Moderna la Palatul Cantacuzino
• 2007, 16 aprilie – Cu trio ‘’Mozaic’’ Aula Palatului Cantacuzino, portret componistic Vasile Timiş
• 2007, 22 mai – Concert cu ansamblul ‘’Profil – Simfonietta’’ în cadrul Festivalului muzicii noi
• 2007, 5–10 iunie – Aula Palatului Cantacuzino – contribuie la realizarea înregistrărilor pentru editarea unui disc compact dedicat creaţiei vocal instrumentale a compozitoarei Felicia Donceanu
• 2007, 2 septembrie – Festivalul ‘’George Enescu’’ – concert cu ansamblul ‘’Profil – Simfonietta’’

• 2007, 3 septembrie – Festivalul ‘’Toamna Muzicală Clujeană’’, concert cu orchestra de cameră a Filarmonicii George Enescu Bucureşti, Sala Universităţii din Cluj, J.S. Bach– Bergel, Arta Fugii
• 2007, 8 septembrie – Festivalul Internaţional ‘’George Enescu’’, concert cu orchestra de cameră a Filarmonicii ‘’George Enescu’’, Biserica Neagră din Braşov, J.S.Bach – Bergel, Arta Fugii
• 2007, 9 septembrie – Festivalul Internaţional ‘’George Enescu’’, concert cu orchestra de cameră a Filarmonicii ‘’George Enescu’’, Ateneul Român, J.S.Bach – Bergel, Arta Fugii
• 2007, 6 octombrie – Studioul Alfred Alessandrescu al Societăţii Române de Radio, invitată cu trio–ul ‘’Mozaic’’ în cadrul emisiunii Lecţia micului meloman
• 2007, 17–22 noiembrie – Turneu de concerte cu Ansamblul ‘’Profil – Simfonietta’’, Festivaluri ale muzicii româneşti de la Basel, Zürich şi Lörach
• 2007, 22 noiembrie – Universitatea din Berlin, Concert cu Ansamblul ‘’Profil – Simfonietta’’
• 2007, 23 noiembrie – Festivalul muzicii româneşti de la Oldenburg, Germania, concert cu ‘’Cvartetul Profil’’
• 2008, 25 martie – Zilele Facultăţii de Interpretare , Sala George Enescu a Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti : Trio ‘’Mozaic’’ – Coline Albastre de Felicia Donceanu Oana Spânu Vişenescu– violă şi Emil Vişenescu– clarinet – Viermi de măr de Dan Dediu
• 2008, 07 mai – Susţinerea tezei de Doctorat cu titlul Timbralitatea violinei în ansambluri camerale mixte în lucrări ale secolului al XX–lea, sub îndrumarea prof. dr. Şerban Dimitrie Soreanu
• 2008, 27 mai – Festivalul muzicii noi, Ateneul Român. Concert cu ansamblul Profil Simfonietta
• 2008, 08 iunie – Invitată în recitalul de muzică românească susţinut de clarinetistul Emil Vişenescu
• 2008, 08 iulie – Aula Palatului Cantacuzino. Recital de muzică românească cu clarinetistul Emil Vişenescu. În program: Dan Dediu– Viermi de măr pentru clarinet şi violă şi Adina Dumitrescu – Coffe or tea? pentru vioară amplificată şi clarinet mib
• 2008, 13 iulie – Cazinoul din Sinaia – Recital trio Mozaic, invitată Soprana Anne–Marie Condacse. În program: Mozart, Saint Saens, Milhaud, Schubert, Donceanu.
• 2008, 20 septembrie – Concert cu ansamblul Profil Simfonietta în cadrul Festivalului internaţional Toamna muzicală varşoviană.
• 2008, 25 noiembrie – Recital de muzică românească cu trio–ul Mozaic la Muzeul George Enescu, Bucureşti
• 2008, 9 decembrie – Concert cu orchestra de cameră a Filarmonicii George Enescu în cadrul Festivalului de la Jerusalim
• 2009, 15 februarie – Recital cu trio–ul Mozaic la Cazinoul din Sinaia
• 2009, 27 februarie –– Recital cu trio–ul Mozaic la sala Podium din Berna (Elveţia)
• 2009, 28 februarie – Recital cu trio–ul Mozaic la Baden (Elvetia)
• 2009, 1 martie – Recital cu trio–ul Mozaic la Ins (Elveţia)
• 2009, 11 aprilie – Recital cu cvintetele cu clarinet de W. A. Mozart şi J. Brahms la Ateneul Român

În calitate de violonistă a orchestrei simfonice a Filarmonicii George Enescu, începând cu 2003, susţine în medie 60 de concerte simfonice în fiecare an.

Mergi sus

Emisiuni şi imprimări la Radio şi Televiziune; Discuri compacte

• 1991 – ianuarie – Participare la emisiunea televizată ‘’Copiii de azi….muzicienii de mâine’’
• 1993 – ianuarie – Participare la emisiunea televizată ‘’Muzicieni de azi, muzicieni de mâine’’, care a avut loc în studioul ‘’Alfred Alessandrescu’’ al Radiodifuziunii Române
• 1994 – februarie - Participare la emisiunea televizată ‘’Muzicieni de azi, muzicieni de mâine’’, care a avut loc în studioul ‘’Alfred Alessandrescu’’ al Radiodifuziunii Române
• 1995 – februarie- Înregistrare radio a trio-ului de coarde ‘’ Vis de pace’’ pentru emisiunea ‘’ Din creaţia camerală a compozitoarei Marina Vlad’’
• 1996 – februarie – Concert aniversar filmat pentru emisiunea TVR ‘’ Din muzica de cameră a Feliciei Donceanu’’ : Trio’’ Coline albastre’’ pentru vioară, clarinet şi pian
• 1998 – februarie – Înregistrare specială Radio cu lucrarea ‘’ Sthira II’’ pentru vioară, clarinet şi pian de Laura Mânzat
• 2003 – ianuarie - Înregistrare specială Radio cu ansamblul ‘’ Pro Contemporania’’ în vederea realizării C.D.-ului ‘’ Romanian Women Composers’’, producător Star Media Music
• 2007, 5-10 Iunie – Aula Palatului Cantacuzino – contribuie la realizarea înregistrărilor pentru editarea unui disc compact dedicat creaţiei vocal instrumentale a compozitoarei Felicia Donceanu

Mergi sus

Pagina oficială a formaţiei camerale TRIO MOZAIC, Bucureşti – România

Membrii:
OANA VIŞENESCU – Vioară / Violă
EMIL VIŞENESCU – Clarinet
DIANA SPÂNU–DĂNILĂ – Pian